Aktieägare

Uppdaterad 2017-08-31.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sphere 52,5 72,9
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,7 1,6
Stig Andersson 2,5 1,4
Svenska Handelsbanken Markets 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Catella Bank 1,6 0,9
Morgan-Åke Åkesson 1,5 0,8
CBNY-DFA-INT SML CAP V 0,9 0,5
Ann Stillström 0,8 0,4
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 229 74,4%
1 001–10 000 909 19,7%
10 001–20 000 90 2,0%
20 001– 130 3,0%
Totalt 4 408 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 11,3 6,4
Svenska ägare 89,0 93,7
Varav
- Institutioner 63,7 79,3
- Privatpersoner 24,9 14,2
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 71,0 83,5
20 största ägarna 76,2 86,4
100 största ägarna 87,0 92,6