Aktieägare

Uppdaterad 2017-01-31.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sessan Rederi AB 52,5 72,9
Fjärde AP-Fonden 5,4 3,1
Bengt Stillström 3,5 2,0
Avanza Pension Försäkring AB 2,7 1,5
Svenska Handelsbanken 2,4 1,4
Stig Andersson 2,4 1,4
Morgan-Åke Åkesson 1,4 0,8
Villefranche S.A.R.L 1,0 0,6
CBNY-DFA-INT SML CAP V 0,9 0,5
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 0,8 0,5
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 423 74,3%
1 001–10 000 984 21,3%
10 001–20 000 81 1,7%
20 001– 122 2,6%
Totalt 4 610 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 9,6 5,5
Svenska ägare 90,4 94,5
Varav
- Institutioner 66,3 80,8
- Privatpersoner 24,1 13,7
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 72,8 84,5
20 största ägarna 77,8 87,4
100 största ägarna 87,0 92,6