Aktieägare

Uppdaterad 2017-02-28.

10 största ägarna
 Kapital, %Röster, %
Stena Sphere 52,5 72,9
Bengt Stillström 4,2 2,4
Avanza Pension Försäkring AB 2,9 1,7
Stig Andersson 2,5 1,4
Svenska Handelsbanken 2,4 1,4
Traction AB 2,3 1,3
Villefranche S.A.R.L 1,5 0,8
Morgan-Åke Åkesson 1,4 0,8
CBNY-DFA-INT SML CAP V 0,9 0,5
JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 0,9 0,5
Aktieägarstruktur
Aktieinnehav Ägare  
1–1 000 3 348 74,2%
1 001–10 000 953 21,1%
10 001–20 000 84 1,8%
20 001– 129 2,9%
Totalt 4 514 100,0%
Ägarkategorier
  Kapital, % Röster, %
Utländska ägare 10,6 6,0
Svenska ägare 89,4 94,0
Varav
- Institutioner 64,0 79,4
- Privatpersoner 25,5 14,5
Ägarkoncentration
  Kapital, % Röster, %
10 största ägarna 71,1 83,5
20 största ägarna 76,3 86,5
100 största ägarna 86,8 92,5