Nyheter och pressmeddelanden

Pressmeddelande 2017-09-11

Concordia Maritime tecknar ytterligare tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Provence. Avtalet är på ett år med option om att förlänga ytterligare ett år och g...

Läs artikelnPressmeddelande 2017-08-15

Delårsrapport 1 januari–30 juni 2017

Totala intäkter, Kvartal 2: MSEK 211,1 (280,8), Halvår 2017: MSEK 436,0 (544,4 ) Resultat efter skatt, Kvartal 2: MSEK –43,9 (12,4), Halvår 2017: MSEK –85,1 (4...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-08-08

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 15 augusti 2017, kl 15.00 CEST. Delårsrapport Q2 2017 (publiceras den 15 augusti 2017) presente...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-06-29

Concordia Maritime tecknar tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Paris. Avtalet är på ett år med option om att förlänga ytterligare ett år och gäll...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-25

Pressinformation från årsstämma den 25 april 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Vid Concordia Maritime AB (publ):s årsstämma den 25 april 2017 fastställdes styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande en utdelning om 0,50 kronor per...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-25

Delårsrapport 1 januari–31 mars 2017

Totala intäkter, Kvartal 1: MSEK 224,9 (263,6), Helåret 2016: MSEK 1 038,2 (1 086,6) Resultat före skatt, Kvartal 1: MSEK –41,2 (33,4), Helåret 2016: 56,9 (174...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-21

Concordia Maritime stärker positionen inom produkttanksegmentet genom inbefraktning av två ECO MR-fartyg (50%)

Concordia Maritime har tecknat avtal om inbefraktning av två MR-fartyg av IMO2/3-klass. Inbefraktningen sker tillsammans med Stena Weco och Concordia Maritimes ...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-04-18

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 25 april 2017, kl 16.00 CEST. Delårsrapport Q1 2017 (publiceras den 25 april 2017) presenteras ...

Läs artikeln

Nyhet 2017-04-06

Concordia Maritime önskar Glad Påsk

Vi på Concordia Maritime önskar alla våra kunder, samarbetspartners och medarbetare en riktigt Glad Påsk!

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-28

ConcordiaMaritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

Årsredovisningen 2016 för Concordia Maritime AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.concordiamaritime.com). Den engelska översättningen ...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-20

Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819.I enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime AB (publ) härmed...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-03-20

Kallelse till årsstämma 2017 i Concordia Maritime AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ), 556068-5819.I enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk meddelar Concordia Maritime AB (publ) härmed...

Läs artikeln

Nyhet 2017-02-23

ABN AMRO ser återhämtning på produkttankmarknaden från 2018

I en färsk analys av Scorpio Tankers spår den holländska banken ABN AMRO en återhämtning på produkttankermarknaden från 2018 och framåt. Slutsatsen är i linje m...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-02-14

Concordia Maritime tecknar tredje sale & leaseback-avtal - nu avseende IMOIIMAX-tankern Stena Important

Concordia Maritime avyttrar IMOIIMAX-fartyget Stena Important till en stor japansk finansinstitution. Affären är en s.k. sale and lease back, vilken därmed blir...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-01-31

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2016

Totala intäkter kvartal 4: MSEK 278,5 (274,2), Helåret 2016: MSEK 1038,2 (1086,7) EBITDA kvartal 4: MSEK 108,4 (117,3), Helåret 2016: MSEK 319,9 (423,8) Vinst ...

Läs artikeln

Pressmeddelande 2017-01-26

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 31 januari 2017, kl 14.30 CET. Bokslutskommunikén (publiceras den 31 januari 2017 ca kl 13.30 CE...

Läs artikeln

Prenumerera

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden, delårsrapporter och årsredovisningar? Fyll i din e-postadress nedan: