IMOIIMAX

De båda MR-tankfartygen av IMOIIMAX-typ representerade vid leverans nästa generations kemikalie- och produkttankers och satte en ny standard för både bunkerförbrukning och lasteffektivitet.

Systerfartygen Stena Image och Stena Important, om vardera cirka 50 000 dwt, beställdes vid ett fördelaktigt prisläge under 2012 och levererades under 2015.

Fartygen i IMOIIMAX-serien är bland de mest sofistikerade på marknaden och ligger i framkant både vad gäller energieffektivitet och lastflexibilitet. Tack vare en helt ny skrovdesign och en nyutvecklad huvudmaskin, tillsammans med en rad andra tekniska innovationer, har fartygens bränsleförbrukning kunnat minskas med 10-20 procent.

Med 18 separata lasttankar om vardera 3 000 m2 är fartygen anpassade för IMO2-laster samtidigt som de kan frakta såväl vegetabiliska oljor som olje- och petroleumprodukter. I kombination med avancerade system för lastning, lossning och rengöring erbjuder IMOIIMAX-fartygen en lastlogistisk flexibilitet få konkurrenter kan mäta sig med.