P-MAX

Concordia Maritimes flotta utgörs av sex P-MAX-fartyg. I fartygen förenas transportekonomi och flexibilitet med säkerhet i högsta klass.

Bakom utvecklingen av konceptet, som utvecklades tillsammans med ledande olje- och gasföretag ligger ett behov av att kunna trafikera grunda vatten och hamnar med mer last än motsvarande fartyg i samma storleksklass. För att göra detta möjligt har P-MAX-fartygen gjorts avsevärt bredare än traditionella MR-fartyg. Den ökade volymen gör att de kan transportera upp till 30 procent mer last. Därmed kan de konkurrera om laster i både MR- och Panamax-segmentet.

P-MAX-konceptet tar säkerhetstänkandet in i en ny dimension. Fartygen är byggda med dubbla drift- och styrsystem, motorer, axlar, generatorer, kontroll- och bränslesystem, roder och propellrar. Maskinrummen är separerade med brand- och vattentäta skott och kommandobryggan är utrustad med ett copilotsystem.

Tack vare skrovets utformning kan P-MAX-fartygen transportera cirka 30 procent mer last på samma djupgående med bibehållen effektiv bunkerförbrukning.

Fem av fartygen i P-MAX-flottan har isklass 1B och två isklass 1A. Tre fartyg har efter leverans konverterats till IMO3- klass, vilket innebär att de även kan transportera vegetabiliska oljor och lättare kemikalier.

Det första P-MAX-fartyget i serien, Stena Paris, levererades i slutet av 2005. Sedan dess har ytterligare nio P-MAX-fartyg tagits i drift. Det sista fartyget i serien, Stena Premium, levererades sommaren 2011. Att ha tio systerfartyg i flottan ger många och stora fördelar. För kunderna innebär möjligheten att hyra flera fartyg av samma typ ökad trygghet, stabilitet och flexibilitet. För oss som rederi skapas fördelar relaterade till utveckling, drift och underhåll, klassning och regelverk. Den gemensamma utformningen gör det även möjligt för besättningen att snabbt växla mellan de olika fartygen.