Vår flotta

Concordia Maritimes flotta består av tio produkttankfartyg av P-MAX-typ och fyra MR (ECO), två nybyggda kemikalie- och produkttankfartyg av IMOIIMAX-typ och ett suezmaxfartyg. 

Vår flotta
FartygsnamnDWTIsklassÅrSysselsättning*Partner
P-MAX     
Stena Premium 65 200 1B 2011  Spot Stena Bulk 
Stena Polaris 65 200 1A 2010  Spot Stena Bulk 
Stena Performance 65 200 1B 2006 Spot Stena Bulk 
Stena Provence 65 200 1B 2006 Timecharter t o m september 2018 Stena Bulk 
Stena Progress 65 200 1B 2009 Timecharter t o m maj 2019 Stena Bulk 
Stena Paris 65 200 1B 2005 Timecharter t o m juli 2018 Stena Bulk 
Stena Primorsk 65 200 1B 2006 Timecharter t o m juni 2018 Stena Bulk 
Stena Penguin 65 200 1A 2010 Spot Stena Bulk 
Stena Perros 65 200 1B 2007 Spot Stena Bulk 
Stena President 65 200 1B 2007 Spot Stena Bulk 
           
IMOIIMAX     
Stena Image 50 000   2015 Spot Stena Bulk 
Stena Important 50 000   2015 Spot Stena Bulk  
           
MR (ECO)     
Ej namngivet fartyg1) 50 000   2015 Spot Stena Bulk 
Ej namngivet fartyg2)  50 000     2013 Spot  Stena Bulk 
Ej namngivet fartyg2) 50 000    2013 Spot  Stena Bulk 
 Ej namngivet fartyg3)  50 000    2018  Spot  Stena Bulk
           
Suezmax     
Stena Supreme 158 000   2012 Spot Stena Sonangol
Suezmax Pool

1) 50% charter december 2017–november 2018 (med option ytterligare 12 månader).

2) 50% charter juni/juli 2017–juni/juli 2018

3) 50% charter januari 2018–januari 2018