PressRelease 2021-01-28

Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2020

Bokslutskommuniké 2020

Presentation

Kim Ullman om Concordia Maritime och tankmarknadens utveckling

2021-03-03

Marknadens utveckling

$4 728
2021-02-26
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

NY MARKET UPDATE – Februari 2021

Fortsatt tro på stärkt marknad från och med sommaren

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Årsredovisning 2020 19 mars 2021
Delårsrapport Q1 2021 28 april 2021
Årsstämma 2021 28 april 2021
Halvårsrapport 2021 12 aug 2021
Delårsrapport Q3 2021 3 nov 2021

En hållbar tanksjöfart

Mål och strategi

Samhällsengagemang

Mercy Ships presenterar Global Mercy – världens största civila sjukhusfartyg