PressRelease 2021-10-05

Principöverenskommelsen med långivande banker fullföljs – Concordia Maritime ingår avtal avseende nya lånevillkor

Q2 2021

Delårsrapport Q2

ABGSC Investor Day september 2021

Presentation vid
ABGSC Investor Day
14 september

2021-10-19

Marknadens utveckling

$4 298
2021-10-15
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

MARKET UPDATE – Maj 2021

Korta störningar ger snabbt effekt på tankmarknaden

Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

Delårsrapport Q3 2021 3 nov 2021

Extra bolagsstämma 2021

Här finns handlingar och mer information.

En hållbar tanksjöfart

Mål och strategi

Samhällsengagemang

Global Mercy har levererats