PressRelease 2018-04-24

Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) den 24 april 2018

Rapport

Delårsrapport Q1

Intervju: Capital Link 30 april 2018

Kim Ullman om marknadens förväntade utveckling 2018

 

2018-05-18

Marknadens utveckling

$8 532
2018-may-11

Market update: 27 april

"Stärkt tro på successivt starkare marknad"

Video

"Effektiva och hållbara transporter av olja och oljeprodukter"

Stora Aktiedagen 2 maj 2018

Se Concordia Maritimes presentation här

Kalender

Q2 2018 14 augusti 2018 
Q3 2018 8 november 2018 

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Rapport

Årsredovisning 2017