PressRelease 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime Aktiebolag (publ)

Tid: 13 juni 2024, kl. 13:00
Plats: Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6, Göteborg