News 2020-09-11

Uppgången som kom av sig… tar nu fart igen 2021

Q2 2020

Delårsrapport Q2

ABGSC Investor Day September 2020

VD Kim Ullman om Concordia Maritime och tankmarknaden

2020-09-23

Marknadens utveckling

$5 963
2020-09-18
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

NY MARKET UPDATE - September 2020

Uppgången som kom av sig… tar nu fart igen 2021

En flexibel flotta

Läs mer om våra fartyg

Video

Se filmen om Concordias hållbarhetsarbete

Kalender

ABGSC Investor Days 7 september
Q3 2020 3 november 
Q4 2020 28 januari

Hållbara tanktransporter

Mål och strategi

Årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) 2020