PressRelease 2024-01-24

Concordia Maritimes ansökan om avnotering har godkänts

Extra bolagsstämma 2024

Torsdagen den 22 februari 2024 kl. 13.00 i Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler på Järnvågen 1 i Göteborg.

Market update
februari 2024

Utvecklingen i siffror och grafer. Kommentar av Erik Lewenhaupt, Vd.