News 2023-05-19

”Över älven och ut på världshaven” – historien om Concordia Maritime

Market update
maj 2023

Utvecklingen i siffror och grafer. Kommentar av Erik Lewenhaupt, Vd.

 

2023-05-30

Marknadens utveckling

$31 639
2023-05-26
Källa: Clarksons (Av. MR clean earnings, 2010-built)

Athen, Grekland – Thule Air Base, norra Grönland

Stena Polaris & Operation Pacer Goose

Årsredovisning 2022

Läs mer om vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete

Kalender

Delårsrapport Q2 2023 24 aug 2023,
kl. 10:00
Delårsrapport Q3 2023 15 nov 2023,
kl. 10:00
Bokslutskommuniké Q4 2023 8 feb 2024,
kl. 10:00