Dop av Stena Progress i Split

Även systerfartygen P-MAX Stena Paris, Stena Provence och Stena Perros är kontrakterade av Total.
Det första fartyget av P-MAX-design levererades i december 2005 och leverans av det tionde är planerat till 2010.

Concordia Maritimes policy är att bygga fartyg med proaktiv säkerhet. P-MAX-fartygen har därför dubbelskrov, optimal korrosionskontroll, två maskinrum med fullständig vatten- och brandintegritet, samt två separata framdrivningssystem. Även manöverbarhet och en integrerad brygglayout för att underlätta säker navigering i trånga farleder är av stor betydelse.

P-MAX-fartygen har följande tekniska data:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m, dödvikt 65.200 ton.