INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Delårsrapport Q3 2009 (publiceras den 28 oktober 2009) presenteras och tillfälle ges till frågor

Närvarande:
Hans Norén, VD
Göran Hermansson, Ekonomichef


Telefon: +44 (0)20 7162 0077 alt
+46 (0)8 5052 0110
Konferenstitel: Concordia Maritime

För inspelad version:
Telefon +44 (0)20 7031 4064
+46 (0) 8 5052 0333
Kod: 848925 (tillgänglig tom 20091105)