Leverans av Stena Progress från Brodosplit

Systerfartygen Stena Paris, Stena Provence och Stena Perros är alla på långtidskontrakt till Total. Sammanlagt har nu Total fyra av tio P-MAX-fartyg på tidsbefraktning* med en återstående avtalstid uppgående till totalt 14 år.

* Tidsbefraktning = Redaren hyr ut sitt fartyg komplett och bemannat mot en betalning, som utgår med en viss summa per dag. Den som hyr fartyget betalar för bunker och hamnavgifter.

P-MAX-fartygen har följande tekniska data:
Längd 183 m, bredd 40 m, djupgående (design) 11,3 m,
dödvikt 65.200 ton.