Concordia Maritime stärker positionen inom produkttanksegmentet genom inbefraktning av två ECO MR-fartyg (50%)

Concordia Maritime har tecknat avtal om inbefraktning av två MR-fartyg av IMO2/3-klass. Inbefraktningen sker tillsammans med Stena Weco och Concordia Maritimes andel uppgår till 50 procent. Kontraktet, som gäller från och med juni respektive juli 2017, är på ett år. 

Fartygen är byggda 2013 och av så kallad ECO-design. De kommer att opereras av Stena Weco, som besitter ett helintegrerat globalt logistiknätverk för transporter av petroleumprodukter, lätta kemikalier och vegetabiliska oljor. Sammantaget omfattar flottan cirka 60 MR-fartyg.

- Affären är helt i linje med vår flott- och befraktningsstrategi. Vi drar nu nytta av vår kapacitet att agera snabbt när rätt tillfälle dyker upp – nu genom att ta positioner kontracykliskt och därigenom stärka positionen inom MR-segmentet ytterligare. Genom tillgången till Stena Wecos system och nätverk är vi övertygade om att det kommer att bli en god affär, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2017 klockan 14:00 

PDF