Concordia Maritime tecknar tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Paris. Avtalet är på ett år med option om att förlänga ytterligare ett år och gäller från juli 2017 till juli 2018. Kontraktspartner är ett av världens största olje- och gasföretag.

P-MAX-fartyget Stena Paris har sedan 2013 använts av samma kund för konseku­­tiva frakter av raffinerade petroleum­produkter i främst Asia ­Pacific- ­­området.

”Det är mycket glädjande att ha fått förnyat förtroende. Genom upplägget skapar vi fördelar för båda parter. Vår kund har ett specifikt transportbehov där den stora lastkapaciteten i P-MAX-konceptet kommer väl till pass. För vår del innebär kontraktet att vi säkrar sysselsättningen för fartyget ytterligare ett år framåt med fast hyra. Det är helt i linje med vår strävan att styra sysselsättningen mot nischtrader där P-MAX-fartygens unika egenskaper kommer till sin rätt. Och givet de utmanande marknadsförhållandena just nu är vi nöjda med nivån på kontraktet”, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2017 klockan 10:45 

PDF