Concordia Maritime tecknar tredje sale & leaseback-avtal - nu avseende IMOIIMAX-tankern Stena Important

Concordia Maritime avyttrar IMOIIMAX-fartyget Stena Important till en stor japansk finansinstitution. Affären är en s.k. sale and lease back, vilken därmed blir Concordia Maritimes tredje på kort tid. Köpeskillingen uppgår till 36 MUSD.

Leverans till köparen kommer att ske i slutet av mars. Avtalet innebär att fartyget kommer att chartras tillbaka på bareboatbasis (d.v.s. utan besättning) under nio år, med köpobligation år nio. Köpeskillingen uppgår till 36 MUSD, vilket tillsammans med transaktionens övriga villkor, bidrar till såväl strategiska som finansiella värden.

”Vi har än en gång lyckats göra en bra affär som skapar betydande värden. Liksom vid tidigare transaktioner i höstas är detta ett sätt att förbereda oss inför en dämpad marknadssituation och de möjligheter till goda affärer som där kan uppstå. Vi jobbar aktivt med flottans struktur och disposition samtidigt som leasebackupplägget möjliggör för oss att fortsätta sysselsätta fartyget i den framgångsrika Stena Weco”, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

”Rätt timing vad gäller köp och försäljning av fartyg är en viktig del i vår affärsmodell. Även för den här transaktionen är priset och övriga villkor klart konkurrenskraftiga, och medför en betydande positiv kassaeffekt för oss. Genom uppgörelsen tar vi nu ytterligare ett steg in på den intressanta japanska finansieringsmarknaden”, säger Ola Helgesson, CFO på Concordia Maritime.

Fearnley Securities AS har varit mäklare och finansiell rådgivare till Concordia Maritime i affären.

PDF