Concordia Maritime tecknar ytterligare tidsbefraktningsavtal för P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har tecknat avtal om utbefraktning av P-MAX-fartyget Stena Provence. Avtalet är på ett år med option om att förlänga ytterligare ett år och gäller från mitten av september 2017. Kontraktspartner är ett av världens största olje- och gasföretag.

Fartyget har tidigare använts av samma kund för konseku­­tiva frakter av raffinerade petroleum­produkter i främst Asia ­Pacific- ­­området. Detta är den andra utkontraktering som Concordia Maritime gjort på senare tid. I juni ingicks ett liknande avtal med samma kund, då avseende P-MAX-fartyget Stena Paris.

”Det är alltid roligt att få förnyat förtroende. Långa kundrelationer är en av hörnstenarna i vår strategi. Givet de utmanande marknadsförhållandena är vi nöjda med nivån på kontraktet. Det viktiga just nu är dock att vi säkerställer långsiktighet och fortsatt samarbete med ett av världens största oljebolag”, säger Kim Ullman, VD för Concordia Maritime.

Marknaden för transporter av olja och förädlade oljeprodukter har under de senaste kvartalen varit svag. Flera faktorer gör dock att framtiden ser mer ljus ut.

Världsekonomin går bra och den globala oljekonsumtionen ­förväntas kommande år öka med cirka 1,4 miljoner fat om dagen. Ser vi till lagernivåerna av olja runt om i världen minskar de nu successivt, primärt till följd av Opecs neddragning i produktion – vilket på lite sikt kommer att gynna oss rederier. På utbudssidan är orderboken låg och nettotillväxten av nya MR-fartyg väntas 2018 uppgå till endast ca 1-2 procent. Sammantaget förväntar vi oss att dessa faktorer kommer leda till en stegvis starkare marknad med start under 2018”, fortsätter Kim Ullman.

PDF