ConcordiaMaritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2016

Årsredovisningen 2016 för Concordia Maritime AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida (www.concordiamaritime.com). 

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2017.
Årsstämman hålls den 25 april 2017.

Investor Relations, vänligen kontakta:
Ola Helgesson, Ekonomidirektör, 031-855009 eller 0704-855009.

Ola Helgesson, Ekonomidirektör

PDF