Delårsrapport 1 januari–31 mars 2017

 • Totala intäkter, Kvartal 1: MSEK 224,9 (263,6), Helåret 2016: MSEK 1 038,2 (1 086,6)
 • Resultat före skatt, Kvartal 1: MSEK –41,2 (33,4), Helåret 2016: 56,9 (174,3)
 • EBITDA, Kvartal 1: MSEK 29,3 (103,4), Helåret 2016: 319,9 (423,8)
 • Resultat efter skatt per aktie, Kvartal 1: SEK –0,86 (0,70), Helåret 2016: SEK 1,46 (3,64)
 • Under kvartalet avyttrades IMOIIMAX-fartyget Stena Important till en stor japansk finans­institution. Affären är en s.k. sale and lease back, den tredje på kort tid. Köpeskillingen uppgår till 36 MUSD.
 • Ytterligare ett kvartal utan Lost Time Injury*.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Inhyrning av två ECO MR-fartyg till 50% tillsammans med Stena Weco.

Nyckeltal

 • Totala intäkter, MSEK 224,9 (263,6)
 • EBITDA, MSEK 29,3 (103,4)
 • EBITDA, MUSD 3,3 (12,2)
 • Rörelseresultat, MSEK –24,4 (44,4)
 • Resultat före skatt, MSEK –41,2 (33,4)
 • Resultat efter skatt, MSEK –41,2 (33,4)
 • Soliditet, % 49 (43)
 • Räntabilitet på eget kapital, % –0,3 (10)
 • Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 217,7 (450,9)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK –0,86 (0,70)
 • Eget kapital per aktie, SEK 42,33 (39,02)
 • Lost Time Injury 0 (0)

Distribution

Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations

PDF