INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 31 januari 2017, kl 14.30 CET. Bokslutskommunikén (publiceras den 31 januari 2017 ca kl 13.30 CET) presenteras och tillfälle ges till frågor­.

Närvarande:

Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:

SE: +46856642692
UK +442030089801
US: +18558315944

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:

https://wonderland.videosync.fi/concordia-maritime-q4-report-2016 

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.
Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Bokslutskommunikén via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

PDF