INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/ AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 25 april 2017, kl 16.00 CEST. Delårsrapport Q1 2017 (publiceras den 25 april 2017) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör

Telefonkonferensen nås på:
SE: +46856642508
UK: +442030089809
US: +18558315944

Länk till audiocasten

https://wonderland.videosync.fi/concordia-maritime-q1-report-2017

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.
Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q1 2017 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

PDF