INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS/AUDIOSÄNDNING

Concordia Maritime inbjuder till telefonkonferens/audiosändning 9 november 2017, kl 15.00 CET. Delårsrapport Q3 2017 (publiceras 9 november 2017) presenteras och tillfälle ges till frågor.

Närvarande:
Kim Ullman, VD
Ola Helgesson, Finansdirektör 

Telefonkonferensen nås på:
UK: +442030089809
SE: +46856642508
US: +18558315947

För att ta del av audiosändningen, v.v. använd denna länk:

https://tv.streamfabriken.com/concordia-maritime-q3-2017

Frågor kan ställas muntligen via telekonferensen eller skriftligen via audiosändningen.

Det finns efteråt även möjlighet att ta del av presentationen av Delårsrapport Q3 2017 via en inspelad version på Concordia Maritimes hemsida under Investor Relations.

PDF