Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2022

Concordia Maritimes årsredovisning för räkenskapsåret 2022 finns nu tillgänglig här.

Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig att ladda ned i sin helhet som ett PDF-dokument. Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras 3 maj 2023. Årsstämman hålls den 4 maj 2023.

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2023 kl. 15:30 CEST.

Concordia Maritime årsredovisning 2022 (PDF)

ESEF (ZIP)