Delårsrapport 1 januari–31 mars 2023

Stabil intjäning och minskad flotta

En bild som visar text, himmel, utomhus Automatiskt genererad beskrivning

 • Totala intäkter kvartal 1: MSEK 95,6 (124,1)
 • EBITDA kvartal 1: MSEK 37,6 (29,7)
 • Resultat före skatt kvartal 1: MSEK 2,9 (–30,4)
 • Resultat efter skatt per aktie kvartal 1: SEK 0,06 (–0,64)

Händelser under första kvartalet

 • Stena Provence levererad till köparen
 • Återbetalning av banklån om MSEK 156
 • Fortsatt utvärdering av framtida affärsmöjligheter

Händelser efter kvartalets utgång

 • Avtal avseende försäljning av Stena Penguin

Nyckeltal kvartal 1

 • Totala intäkter, MSEK: 95,6 (124,1)
 • EBITDA, MSEK: 37,6 (29,7)
 • EBITDA, MUSD: 3,6 (3,2)
 • Rörelseresultat, MSEK: 14,3 (–12,5)
 • Resultat före skatt, MSEK: 2,9 (–30,4)
 • Resultat efter skatt, MSEK: 3,0 (–30,5)
 • Soliditet, %: 40 (14)
 • Räntabilitet på eget kapital, %: 42 (neg)
 • Disponibel likviditet inkl. outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK: 161,9 (34,5)
 • Resultat efter skatt per aktie, SEK: 0,06 (–0,64)
 • Eget kapital per aktie, SEK: 8,64 (5,80)
 • Lost Time Injury: 0 (0)

Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2023 kl. 09:00 CEST.

Concordia Maritime Delårsrapport 1 januari–31 mars 2023 (PDF)